Dodano produkt do koszyka

Podatki 2023 z komentarzem Crido

Podatki 2023 z komentarzem Crido

Aleksandra Kielar, Anna Pęczyk-Tofel, Jacek Ostrowski, Piotr Folwarczny, Roman Namysłowski, Agnieszka Kisielewska, Jacek Drzazga, Aleksandra Plichta, Maciej Dybaś, Piotr Barański, Jan Furtas, Michał Borowski, Daniel Panek, Mateusz Stańczyk, Anna Wcisło, P

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:
\n\nPodatki 2023 z komentarzem CRIDO to pierwszy na rynku, wydawany już od 2015 r., kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem – doradców podatkowych z CRIDO.

\n\nPublikacja zawiera około 50 aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego – ustaw i rozporządzeń, m.in.:
\n\n• Ordynacja podatkowa,\n• PIT i CIT,\n• VAT i Akcyza,\n• Podatek od spadków i darowizn oraz PCC,\n• Podatki i opłaty lokalne,\n• KAS i KKS,\n• Postępowanie egzekucyjne,\n• Procedury MAP i APA.

\n\nAutorzy omawiają najważniejsze zmiany w formie odniesienia do konkretnych przepisów oraz przygotowanych przez ekspertów CRIDO tabel i schematów, w tym m.in.:
\n\n• ulgi i oszczędności dla biznesu,\n• co czeka podatników w 2023 r.,\n• Polski Ład jako przykład bardzo złej legislacji,\n• podatek u źródła oraz klauzula nieruchomościowa w umowach o UPO,\n• obowiązki w zakresie cen transferowych,\n• inwestycje w niższe podatki,\n• podatkowy rollercoaster dla osób fizycznych,\n• wynagrodzenia netto w 2023 roku,\n• Krajowy System e-Faktur,\n• INTERNATIONAL TRADE, czyli nie samymi podatkami żyje przedsiębiorca,\n• zmiany w akcyzie – komu ustawodawca skomplikuje życie, a kto może zyskać,\n• obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej.

\n\nPodatki 2023 z komentarzem CRIDO to publikacja, która ułatwia codzienną pracę osób odpowiadających za kwestie podatkowe w organizacjach.

Cena: 127.00 zł 95.00

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Kurier GLS 45.00 zł
Odbiór osobisty

Gottlieba Daimlera 2, Warszawa

azymut@selly.pl

(42) 680 44 00 pon.-pt. 8-16

Opis produktu
Tytuł
Podatki 2023 z komentarzem Crido
Autorzy
Aleksandra Kielar, Anna Pęczyk-Tofel, Jacek Ostrowski, Piotr Folwarczny, Roman Namysłowski, Agnieszka Kisielewska, Jacek Drzazga, Aleksandra Plichta, Maciej Dybaś, Piotr Barański, Jan Furtas, Michał Borowski, Daniel Panek, Mateusz Stańczyk, Anna Wcisło, Paweł Toński, Tomasz Groszyk, Urszula Uchmańska, Michał Wodnicki, Przemysław Furmaga, Tomasz Bartoszek, Marek Dalka, Krzysztof Borkowski, Edyta Defańska-Czujko, Małgorzata Gaik, Anna Getka-Juśkiewicz, Sören Godniak, Maksymilian Górka, Arnold Kowalski, Mateusz Markowski, Artur Marszałkiewicz, Michał Panek, Sławomir Pilarczyk, Adrian Stępień, Michał Szwed, Szymon Żółciński, Radosław Żuchowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-384-5
Rok wydania
2023
Liczba stron
1036
Format
pdf
Spis treści
WSTĘP 9

• Szukanie bezpiecznej przystani w czasie sztormu 10

• Tax Governance 12

1. ORDYNACJA PODATKOWA 13

• Co czeka podatników w 2023 r.? 14

• Przedawnienie zobowiązań podatkowych 15

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651) 17

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. z 2021 r. poz. 703) 113

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 565) 115

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 r. poz. 562) 119

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. poz. 2456) 129

2. EWIDENCJA I IDENTYFIKACJA PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW 133

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfi kacji podatników i płatników (Dz.U. z 2022 r. poz. 2500) 135

3. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 141

• Polski Ład jako przykład bardzo złej legislacji 142

• Podatek u źródła oraz klauzula nieruchomościowa w umowach o UPO 143

• Zapominamy o pośrednich transakcjach rajowych. Teraz czas na kontrole?! 146

• Obowiązki w zakresie cen transferowych 147

• Inwestycje w niższe podatki 148

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587) 149

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 600) 256

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1444) 256

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1195) 260

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 1934) 262

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. zoz. 992) 276

4. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 277

• Podatkowy rollercoaster dla osób fizycznych 278

• Wynagrodzenia netto w 2023 r. 279

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647) 281

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 599) 397

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 870) 397

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 923) 400

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1923) 403

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2499) 417

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2540) 419

5. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 455

• To będzie kolejny ciekawy rok 456

• Krajowy System e-Faktur 457

• International Trade, czyli nie samymi podatkami żyje przedsiębiorca 458

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931) 459

Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 77, s. 1) 566

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. poz. 2481) 587

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1979) 591

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988) 592

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1983) 598

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz.U. poz. 2495) 605

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1525) 609

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. poz. 1982) 610

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1954) 618

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie braku obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego (Dz.U. poz. 347) 619

Przepisy dotyczące kas rejestrujących 620

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2442) 620

Inne istotne akty wykonawcze dotyczące kas rejestrujących 623

Inne istotne akty wykonawcze dotyczące podatku od towarów i usług 623

6. PODATEK AKCYZOWY 625

• Zmiany w akcyzie – komu ustawodawca skomplikuje życie, a kto może zyskać? 626

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143) 627

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. poz. 1150) 734

7. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 751

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2021 r. poz. 1043) 753

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 759

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 111) 761

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. poz. 1999) 767

9. PODATKI I OPŁATY LOKALNE 775

• Stabilne przepisy i ewolucja ich wykładni 776

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70) 777

10. KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA 789

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 813) 791

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948) (wyciąg) 860

11. KODEKS KARNY SKARBOWY 873

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2022 r. poz. 859) 875

12. EGZEKUCJA 907

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479) 909

13. PROCEDURY MAP I APA 969

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. poz. 2200) 971

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2502) 992

14. ULGI I OSZCZĘDNOŚCI DLA BIZNESU 997

• Ulgi dla podmiotów innowacyjnych i inwestorów 998

• Ulgi dla przedsiębiorców i efektywność podatkowa biznesu 1009

• Przeciwdziałanie domiarom podatkowym 1028
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

OSDW Azymut Sp. z o.o.
Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
NIP: 525-21-05-994

(42) 680 44 00 pon.-pt. 8-16
azymut@selly.pl