Dodano produkt do koszyka

„Chowanna” 2018. T. 2 (51): Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna

„Chowanna” 2018. T. 2 (51): Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:
Część monograficzna tomu 2/2018 „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz została zatytułowana Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna. W kulturze współczesnych społeczeństw wysoko uprzemysłowionych, nazywanej w refleksji filozoficznej i socjologicznej kulturą późnej nowoczesności, identyfikuje się szereg zjawisk, które mogą być postrzegane w kategoriach dominującego dyskursu. Wśród nich najczęściej wskazuje się na indywidualizm, racjonalność, technologizację, komercjalizację różnych sfer życia czy hedonizm jako wyznacznik dobrostanu. Zjawiska te mają bezpośrednie odzwierciedlenie w stosunku do własnego ciała, wyrażają się w pojmowaniu zdrowia i choroby oraz w postawach wobec tych stanów u siebie i u innych, a także ujawniają się w specyficznych zachowaniach, które wprawdzie są związane ze zdrowiem, ale niekoniecznie w sensie pozytywnym (np. merkantylizacja podejścia do ciała, ujmowanie naturalnych procesów w kategoriach zdefiniowanych problemów medycznych itp.). Krytycznej analizie wymienionych zjawisk poświęcone są artykuły zawarte w monograficznej części niniejszego numeru „Chowanny”. Część z nich odnosi się wprost do przekazów związanych ze zdrowiem i chorobą obecnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, część odwołuje się do nich pośrednio, ale łączy je perspektywa edukacyjna, koncentrująca się na możliwościach zmiany obowiązujących dyskursów w kierunku bardziej skutecznego zapobiegania potencjalnym deficytom oraz większego upodmiotowienia i włączenia społecznego osób naznaczonych goffmanowskim piętnem innego/chorego.

Część Studia i rozprawy odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak problem alkoholowy w doświadczeniu społecznym, polityka oporu, rodzice skazani na karę pozbawienia wolności, dziecięce poznawania świata, zwrot ku rzeczom w kontekście historii wychowania.
Opis produktu
Tytuł
„Chowanna” 2018. T. 2 (51): Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
Rok wydania
2018 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
394
Format
pdf
Spis treści
Spis Treści Od Redakcji / 9 Część monograficzna Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna (pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz) Wstęp (Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz) / 15 Anna Gaweł: Współczesne dyskursy zdrowia a jego społeczne koncepcje. Konteksty pedagogiczne / 19 Zbyszko Melosik: Socjologiczne interpretacje zdrowia – próba rekonstrukcji odmiennych rzeczywistości / 39 Ewa Syrek: Wypadkowość dzieci i młodzieży – odpowiedzialność dorosłych za bezpieczeństwo / 61 Anna Kowalewska: Hobby a samoocena zdrowia młodzieży w kontekście czasu / 79 Dorota Gawlik: Diagnoza zachowań zdrowotnych mieszkańców województwa śląskiego (na podstawie badania Inwentarzem Zachowań Zdrowotnych Z. Juczyńskiego) / 99 Karina Leksy: Zdominowani przez technologię informatyczno-komunikacyjną – o konsekwencjach naznaczenia cyfrowym dzieciństwem / 119 Katarzyna Borzucka - Sitkiewicz: Promocja zasobów niezbędnych do utrzymania dobrostanu psychicznego / 141 Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz: „Jestem” – społeczne nadawanie znaczeń narracji w chorobie przewlekłej / 161 Julia Dziukiewicz: Wychodzenie z uzależnienia. W poszukiwaniu czynników determinujących powrót do zdrowia / 177 Maria Świątkiewicz - Mośny, Katarzyna Kowalczewska - Grabowska: Występowanie raka szyjki macicy u mieszkanek Tychów – rozpoznanie problemu oraz opinii na temat działań profilaktycznych podejmowanych w społeczności lokalnej (perspektywa socjopedagogiczna) / 201 Studia i rozprawy Jerzy Modrzewski, Ewa Włodarczyk: Problem alkoholowy w doświadczeniu / 223 Anna Babicka - Wirkus: Politics of Resistance in the Context of Polish / 277 Danuta Raś: Rodzice skazani na karę pozbawienia wolności – kryzys i szansa na rozwój życia rodzinnego / 301 Izabela Gątarek: Stałość znaczenia wybranych oddziaływań wychowawczych w kontekście dziecięcego poznawania świata / 315 Łukasz M. Michalski: Złorzeczenie, czyli „zwrot ku rzeczom” a historia / 337 Recenzje, komunikaty, polemiki Culture – Education – Professional Work. Polish and Vietnamese Experiences. Eds. Zdzisław Wołk, Cao Long Van, Nguyen Van Cuong, Ngo Dinh Phuong, Tran van Thuc. Zielona Góra: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, 2018, 337 s., ISBN 978-83-945-714-8-1 (Andrzej Radziewicz-Winnicki) / 363 Fundamentalna wartość zabawy oraz specyfika, rozmaitość i „chwiejność” doboru zabawek edagogicznych i niepedagogicznych (rec. Zabawa i zabawka – konteksty, wartość, znaczenia. Red. Barbara Bilewicz-Kuźnia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 281 s., ISBN 978-83-7784-980-4) (Jolanta Karbowniczek) / 371 Poza siebie, poza czasem… Recenzja spektaklu Poza siebie (Improteatr, Katowice) (Edyta Nieduziak) / 381 Wspomnienie. Maria Dudzikowa (1938–2018) (Łukasz M. Michalski) / 385
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • eprasa
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

OSDW Azymut Sp. z o.o.
Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
NIP: 525-21-05-994

(42) 680 44 00 pon.-pt. 8-16
azymut@selly.pl