Dodano produkt do koszyka

Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw

Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw

Paweł Antonowicz

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Autor książki stara się na nowo spojrzeć na zagadnienie bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw od strony teoretycznej i uwzględnić w największym stopniu oczekiwania i potrzeby praktyki gospodarczej. Książka wnosi nowe idee i metody, a także przedstawia wyniki badań tych złożonych zjawisk na poziomie mikro, branży i regionalnym. Z jednej strony Autor poszukuje w niej innych fundamentów teoretycznych badania zjawiska bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw nawiązując do dorobku K. Darwina, Punctuated Equilibrium Theory czy koncepcji twórczej destrukcji według J.A. Schumpetera. Z drugiej strony ważnym nurtem eksponowanym w książce jest nie tylko pokazanie wagi posiadania adekwatnych informacji o badanych zjawiskach, ale podjęcie bardzo pracochłonnego, skomplikowanego, autorskiego opracowania bazy danych o upadłościach przedsiębiorstw w latach 2007–2013. Ważnym obszarem koncepcyjnym jest też wykazanie potrzeby badania zjawisk bankructwa, upadłości oraz likwidacji firm w przekroju regionalnym. Wyróżnikiem pracy jest również strona metodyczna, która pokazuje nowe obszary i metody pogłębionej analizy badanych zjawisk na podstawie informacji pochodzącej ze sprawozdawczości finansowej i instytucji zajmujących się zagadnieniami upadłości, bankructwa i likwidacji przedsiębiorstw.

Dostawa
  • Kurier GLS 45.00 zł
Odbiór osobisty

Gottlieba Daimlera 2, Warszawa

azymut@selly.pl

(42) 680 44 00 pon.-pt. 8-16

Opis produktu
Tytuł
Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw
Autor
Paweł Antonowicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN
978-83-7865-314-1
Rok wydania
2015
Liczba stron
548
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9 Wstęp 15 Rozdział I. ANATOMIA KRYZYSU – OD TEORII NAUK PRZYRODNICZYCH DO NAUK SPOŁECZNYCH 27 Wprowadzenie 27 1.1. W poszukiwaniu kryzysu – darwinizm i metafora ewolucjonistyczna 30 1.2. W poszukiwaniu kryzysu – Punctuated Equilibrium Theory 35 1.3. Prekursorzy i przedstawiciele ewolucjonizmu w naukach społecznych 40 1.4. Twórcza destrukcja J.A. Schumpetera versus teoria chaosu 48 1.5. Na drodze do kryzysu właściwego w przedsiębiorstwie 56 1.5.1. Morfogenetyczny wymiar sytuacji kryzysowej w cyklu życia przedsiębiorstwa 69 1.5.2. Destrukcyjna siła kryzysu – patologia organizacji 76 1.6. Metafora efektu motyla jako implikacja bagatelizacji sytuacji kryzysowych dla zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa 80 Podsumowanie 87 Rozdział II. TEORIA BANKRUCTW I PODSTAWY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 89 Wprowadzenie 89 2.1. Bankructwo w teorii nauk ekonomicznych 94 2.2. Czynniki determinujące bankructwa przedsiębiorstw – przegląd badań 104 2.3. Analiza bankructw w badaniach demograficznych przedsiębiorstw 111 2.4. Bankructwo w gospodarce – luka w teorii kwantyfikacji zjawiska 115 2.4.1. Bankructwo versus procesy likwidacyjne przedsiębiorstw 118 2.4.2. Propozycja pomiaru skali ekonomicznego bankructwa przedsiębiorstw w gospodarce 121 2.5. Geneza i uwarunkowania rozwoju form zabezpieczania wierzytelności w ewolucji prawa upadłościowego 129 2.6. Niewypłacalność dłużnika jako podstawa ogłoszenia jego upadłości 133 2.7. Przesłanki bilansowej upadłości przedsiębiorstwa 137 2.8. Rola postępowania naprawczego w procesach gospodarczych 145 2.9. Liberalizm polityki drugiej szansy a praktyki reżyserowania bankructw i statystyka wtórnych upadłości przedsiębiorstw 152 Podsumowanie 166 Rozdział III. KWANTYTATYWNE SYMPTOMY BANKRUCTWA NA DRODZE DO UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 169 Wprowadzenie 169 3.1. Znaczenie sprawozdawczości finansowej a konsekwencje „agresywnej” rachunkowości – defraudacja i fałszowanie sprawozdań finansowych 172 3.2. Symptomy bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w świetle sprawozdawczości finansowej 176 3.2.1. Przebieg procesu pozyskania danych finansowych – opis próby badawczej 178 3.2.2. Forma prezentacji i sposoby obliczania wskaźników analizy finansowej 187 3.2.3. Obniżenie wiarygodności przedsiębiorstw w wyniku utraty płynności finansowej 189 3.2.4. Zmniejszona zdolność obsługi zadłużenia w upadających przedsiębiorstwach 207 3.2.5. Kształtowanie cyklu konwersji gotówkowej w upadających przedsiębiorstwach 219 3.2.6. Obniżenie efektywności działalności gospodarczej i spadek produktywności upadających przedsiębiorstw 231 3.2.7. Analiza wybranych wzorcowych układów nierówności na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w fazie poprzedzającej ich upadłość 253 3.3. Konsekwencje bankructwa lub upadłości dłużnika dla interesariuszy transakcji gospodarczych 271 Podsumowanie 274 Rozdział IV. REGIONALNE STUDIA NAD UPADŁOŚCIAMI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 277 Wprowadzenie 277 4.1. Analiza przekrojowa procesów upadłościowych w Polsce w latach 2007–2013 279 4.1.1. Przebieg procesu gromadzenia statystyk upadłościowych 279 4.1.2. Koncepcja i założenia budowy Regionalnego Barometru Upadłości Przedsiębiorstw 281 4.1.3. Metodyka oceny regionalnej intensyfikacji procesów upadłościowych 285 4.1.4. Regionalne zróżnicowanie intensyfikacji procesów upadłościowych 292 4.1.4.1. Wstępna analiza upadłości przedsiębiorstw – ujęcie bezwzględne 293 4.1.4.2. Mapy intensyfikacji upadłości przedsiębiorstw – RBUP 297 4.2. Długość życia upadających w Polsce przedsiębiorstw 310 4.3. Analiza struktury upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2013 322 4.3.1. Upadłości przedsiębiorstw w trybie likwidacyjnym versus układowym 323 4.3.2. Upadłości przedsiębiorstw w podziale na formy prawne 327 4.3.3. Struktura własnościowa upadłości przedsiębiorstw 332 4.3.4. Zmiany w sektorowej i branżowej strukturze upadłości przedsiębiorstw 336 4.4. Transparentność instytucji upadłości w Polsce i w wybranych krajach Europy oraz rekomendacje dla monitoringu procesów upadłościowych w gospodarce 350 Podsumowanie 354 Zakończenie 357 Załączniki 365 Załącznik 1. Podmioty gospodarki narodowej w REGON (dane GUS), wnioski upadłościowe (dane MS RP) 365 Załącznik 2. Kwantytatywne symptomy bankructwa na drodze do upadłości przedsiębiorstw 378 Załącznik 3. Demografia i wielopłaszczyznowe analizy regionalne upadłości przedsiębiorstw 460 Akty normatywne 499 Orzecznictwo 500 Literatura 501 Spis rysunków 535 Spis tabel 537 Spis wykresów 540 Spis załączników 544
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

OSDW Azymut Sp. z o.o.
Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
NIP: 525-21-05-994

(42) 680 44 00 pon.-pt. 8-16
azymut@selly.pl