Dodano produkt do koszyka

Anatomia zwierząt, t. 3 Gruczoły dokrewne, układ nerwowy, narządy zmysłów, powłoka wspólna i anatomia ptaków

Anatomia zwierząt, t. 3 Gruczoły dokrewne, układ nerwowy, narządy zmysłów, powłoka wspólna i anatomia ptaków

Henryk Kobryń, Franciszek Kobryńczuk

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Pobierz fragment

Ostatni 3 tom nowoczesnego podręcznika anatomii zwierząt.


Podzielony jest na 2 części.
W pierwszej omówione są: gruczoły dokrewne, układ nerwowy, narządy zmysłów i powłoka wspólna.
Część druga to anatomia ptaków.

Tom ten ma swoją specyfikę. Powstał jako dzieło oryginalne, nie mające dotychczas swojego pierwowzoru. Podobnie, jak w tomach poprzednich, zastosowano tutaj najnowsze polskie i łacińskie mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne.

Podręcznik bogato ilustrowany, co jest ważnym elementem w nauczaniu anatomii. Autorzy uwzględnili współczesny stan wiedzy oraz aktualne wymagania programowe.

Przeznaczony jest głównie dla studentów i lekarzy medycyny weterynarynaryjnej; może być wykorzystywany w innych kierunkach przyrodniczych, np. hodowli zwierząt, biologii czy biotechnologii.

Cena: 94.00 zł 71.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Kurier GLS 45.00 zł
Odbiór osobisty

Gottlieba Daimlera 2, Warszawa

azymut@selly.pl

(42) 680 44 00 pon.-pt. 8-16

Opis produktu
Tytuł
Anatomia zwierząt, t. 3
Podtytuł
Gruczoły dokrewne, układ nerwowy, narządy zmysłów, powłoka wspólna i anatomia ptaków
Autorzy
Henryk Kobryń, Franciszek Kobryńczuk
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-16752-3
Rok wydania
2012 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
504
Format
pdf
Spis treści
PRZEDMOWA 7 WYKAZ SKRÓTÓW 13 CZĘŚĆ I. SSAKI 17 GRUCZOŁY DOKREWNE, GLANDULAE ENDOCRINAE 17 Gruczoł tarczowy (tarczyca), glandula thyroidea 19 Cechy gatunkowe 21 Mięsożerne 21 Świnia 22 Przeżuwacze 22 Koń 22 Gruczoły przytarczycowe (przytarczyce), glandulae parathyroideae 22 Cechy gatunkowe 24 Mięsożerne 24 Świnia 24 Przeżuwacze 24 Koń 24 Przysadka, hypophysis (glandula pituitaria) 25 Szyszynka, glandula pinealis 27 Nadnercze (gruczoł nadnerczowy), glandula adrenalis (glandula suprarenalis) 28 Cechy gatunkowe 31 Mięsożerne 31 Świnia 31 Przeżuwacze 32 Koń 32 UKŁAD NERWOWY, SYSTEMA NERVOSUM 33 Układ nerwowy ośrodkowy, systema nervosum centrale 39 Rdzeń kręgowy, medulla spinalis 39 Opony rdzenia kręgowego, meninges spinales 39 Opona twarda rdzenia, dura mater spinalis 39 Pajęczynówka rdzenia, arachnoidea spinalis 40 Opona miękka rdzenia, pia mater spinalis 40 Budowa rdzenia kręgowego 41 Mózgowie, encephalon 50 Opony mózgowia, meninges encephali 50 Opona twarda mózgowia, dura mater encephali 50 Pajęczynówka mózgowia, arachnoidea encephali 52 Opona miękka mózgowia, pia mater encephali 53 Tętnice mózgu, arteriae cerebri 53 Żyły mózgu, venae cerebri 55 Płyn mózgowo-rdzeniowy, liquor cerebrospinalis 59 Rozwój mózgowia 59 Ogólny wygląd i wielkość mózgowia 61 Kresomózgowie, telencephalon 61 Półkula, hemispherium 63 Płaszcz nowy albo wtórny, neopallium 66 Węchomózgowie, rhinencephalon 72 Ciało prążkowane, corpus striatum 79 Komora boczna, ventriculus lateralis 80 Międzymózgowie, diencephalon 82 Podwzgórze, hypothalamus 83 Niskowzgórze, subthalamus 87 Wzgórzomózgowie, thalamencephalon 87 Śródmózgowie, mesencephalon 91 Konar mózgu, pedunculus cerebri 92 Nakrywka śródmózgowia, tegmentum mesencephali 92 Pokrywa śródmózgowia, tectum mesencepali 83 Tyłomózgowie wtórne, metencephalon 96 Most, pons 96 Móżdżek, cerebellum 98 Komora czwarta, ventriculus quartus 102 Rdzeniomózgowie lub rdzeń przedłużony, myelencephalon s. medulla oblongata 103 Układ nerwowy obwodowy, systema nervosum periphericum 107 Nerwy czaszkowe, nervi craniales 109 I. Nerwy węchowe, nn. olfactorii 110 II. Nerw wzrokowy, n. opticus 112 III. Nerw okoruchowy, n. oculomotorius 112 IV. Nerw bloczkowy, n. trochlearis 114 V. Nerw trójdzielny, n. trigeminus 115 V/1. Nerw oczny, n. ophthalmicus 117 V/2. Nerw szczękowy, n. maxillaris 120 V/3. Nerw żuchwowy, n. mandibularis 124 VI. Nerw odwodzący, n. abducens 128 VII. Nerw twarzowy (n. pośrednio-twarzowy), n. facialis 128 VIII. Nerw przedsionkowo-ślimakowy, n. vestibulocochlearis 131 IX. Nerw językowo-gardłowy, n. glossopharyngeus 132 X. Nerw błędny, n. vagus 134 X. Nerw błędny, n. vagus 141 XII. Nerw podjęzykowy, n. hypoglossus 142 Nerwy rdzeniowe, nervi spinales 142 Nerwy szyjne, nervi cervicales 145 Splot szyjny, plexus cervicalis 146 Nerw przeponowy, n. phrenicus 147 Splot ramienny, plexus brachialis 151 Nerw dogrzbietowy łopatki, n. dorsalis scapulae 152 Nerw podobojczykowy, n. subclavius 152 Nerw nadłopatkowy, m. suprascapularis 152 Nerwy podłopatkowe, nn. subscapulares 153 Nerw mięśniowo-skórny, n. musculocutaneus 153 Nerw pachowy, n. axillaris 154 Nerwy piersiowe doczaszkowe, nn. pectorales craniales 156 Nerw piersiowy długi, n. thoracicus longus 156 Nerw piersiowo-grzbietowy, n. thoracodorsalis 156 Nerw piersiowy boczny, n. thoracicus lateralis 156 Nerwy piersiowe doogonowe, nn. pectorales caudales 156 Nerw promieniowy, n. radialis 156 Nerw pośrodkowy, n. medianus 159 Nerw łokciowy, n. ulnaris 163 Nerwy piersiowe, nervi thoracici 165 Nerwy lędźwiowe, nervi lumbales 166 Nerwy krzyżowe, nervi sacrales 166 Nerwy ogonowe, nervi caudales (coccygei) 167 Nerw biodrowo-podbrzuszny, n. iliohypogastricus 167 Nerw biodrowo-pachwinowy, n. ilioinguinalis 168 Nerw płciowo-udowy, n. genitofemoralis 168 Nerw skórny boczny uda, n. cutaneus femoris lateralis 168 Nerw udowy, n. femoralis 168 Nerw zasłonowy, n. obturatorius 169 Splot krzyżowy, plexus sacralis 171 Nerw pośladkowy doczaszkowy, n. gluteus cranialis 171 Nerw pośladkowy doogonowy, n. gluteus caudalis 171 Nerw skórny doogonowy uda, n. cutaneus femoris caudalis 171 Nerw kulszowy, n. ischiadicus 171 Nerw sromowy, n. pudendus 181 Nerwy odbytnicze doogonowe, nn. rectales caudales 181 Układ nerwowy autonomiczny, systema nervosum autonomicum 182 Część współczulna, pars sympathica 184 Pień współczulny, truncus sympathicus 185 Część przywspółczulna, pars parasympathica 193 NARZĄDY ZMYSŁÓW, ORGANA SENSUUM 197 Narząd wzroku, organum visus 199 Gałka oczna, bulbus oculi 199 Błona włóknista gałki ocznej, tunica fibrosa bulbi 200 Błona naczyniowa gałki ocznej, tunica vasculosa bulbi 203 Błona wewnętrzna gałki ocznej, tunica interna bulbi 206 Soczewka, lens 210 Ciało szkliste, corpus vitreum 211 Narządy dodatkowe oka, organa oculi accessoria 212 Mięśnie gałki ocznej, mm. bulbi 212 Powięzie oczodołowe, fasciae orbitales 214 Powieki, palpebrae 215 Spojówka, tunica conjunctiva 216 Narząd (aparat) łzowy, apparatus lacrimalis 218 Naczynia krwionośne i nerwy narządu wzroku 220 Cechy gatunkowe 221 Mięsożerne 221 Świnia 221 Przeżuwacze 222 Koń 223 Narząd przedsionkowo-ślimakowy (ucho), organum vestibulocochleare (auris) 223 Ucho zewnętrzne, auris externa 225 Przewód słuchowy zewnętrzny, meatus acusticus externus 225 Małżowina uszna, auricula 226 Ucho środkowe, auris media 231 Jama bębenkowa, cavum tympani 231 Błona bębenkowa, membrana tympani 232 Kosteczki słuchowe, ossicula auditus 232 Błona śluzowa jamy bębenkowej, tunica mucosa cavi tympani 234 Trąbka słuchowa, tuba auditiva 234 Ucho wewnętrzne, auris interna 235 Ucho wewnętrzne, auris interna 235 Błędnik błoniasty, labyrinthus membranaceus 241 Cechy gatunkowe 246 Mięsożerne 246 Świnia 246 Przeżuwacze 247 Koń 247 POWŁOKA WSPÓLNA, INTEGUMENTUM COMMUNE 248 Skóra 249 Naskórek, epidermis 249 Skóra właściwa, dermis s.corium 250 Tkanka podskórna, tela subcutanea 251 Pochodne skóry 253 Włosy, pili 253 Gruczoły skóry, glandulae cutis 259 Gruczoły potowe, glandulae sudoriferae 259 Gruczoły łojowe, glandulae sebaceae 260 Opuszki, tori 264 Narządy palcowe, organa digitalia 264 Rogi, cornua 265 Cechy gatunkowe 269 Mięsożerne 269 Świnia 274 Przeżuwacze 277 Koń 302 CZĘŚĆ II. PTAKI 315 WIADOMOŚCI OGÓLNE 315 APARAT RUCHOWY, MOTORIUM 317 Nauka o kościach i ich połączeniach, osteologia et arthrologia 317 Kościec osiowy, skeleton axiale 318 Kości głowy, ossa capitis 318 Kości mózgowioczaszki, ossa cranii 319 Kości twarzy (trzewioczaszki), ossa faciei 321 Czaszka jako całość 324 Kręgosłup, columna vertebralis 325 Kościec klatki piersiowej, skeleton thoracis 328 Kości kończyn, ossa membrorum 331 Kości kończyny piersiowej (skrzydła), ossa membri thoracici (alae) 331 Kości kończyny miednicznej, ossa membri pelvini (pelvici) 338 Nauka o mięśniach, myologia 345 Mięśnie podskórne, musculi subcutanei 346 Mięśnie głowy, musculi capitis 346 Mięśnie żuchwy, musculi mandibulae 346 Mięśnie szyi, musculi colli 347 Mięśnie tułowia, musculi trunci 349 Mięśnie ogona, musculi caudae (coccygis) 351 Mięśnie kończyny piersiowej (skrzydła), musculi membri thoracici (alae) 351 Mięśnie stabilizujące obręcz kończyny piersiowej 351 Mięśnie skrzydła właściwe 353 Mięśnie naprężające błonę lotną 354 Mięśnie prostowniki i odwracacze skrzydła 354 Mięśnie zginacze i nawrotne skrzydła 356 Mięśnie kończyny miednicznej, musculi membri pelvini (pelvici) 359 Mięśnie miednicy i kości udowej 359 Mięśnie prostowniki stawu międzystępowego i zginacze palców 363 Mięśnie zginacze stawu międzystępowego i prostowniki palców 365 NAUKA O TRZEWIACH, SPLANCHNOLOGIA 367 Aparat (układ) trawienny, apparatus digestorius (systema digestorium) 367 Jama ustna, cavum oris (cavitas oralis) 367 Gardło, pharynx 369 Przełyk, esophagus 370 Otrzewna, peritoneum 371 Żołądek, gaster 372 Jelito, intestinum 374 Wątroba, hepar 378 Trzustka, pancreas 380 Aparat (układ) oddechowy, apparatus respiratorius (systema respiratorium) 380 Jama nosowa, cavum nasi (cavitas nasalis) 380 Krtań przednia, larynx 382 Tchawica, trachea 382 Krtań tylna, syrinx 382 Płuca, pulmones 384 Worki powietrzne, sacci pneumatici 388 Aparat (układ) moczowo-płciowy, apparatus urogenitalis (systema urogenitale) 390 Narządy moczowe, organa urinaria 390 Nerka, ren 390 Moczowód, ureter 391 Narządy płciowe samcze, organa genitalia masculina 391 Jądro, testis 391 Najądrze, epididymis 392 Nasieniowód, ductus deferens 393 Narząd kopulacyjny, apparatus copulationis 394 Narządy płciowe samicze, organa genitalia feminina 395 Jajnik lewy, ovarium sinistrum 395 Jajowód lewy, oviductus sinister 396 Jajo, ovum, kury 397 Stek, cloaca 399 Gruczoły dokrewne, glandulae endocrinae 400 NAUKA O NACZYNIACH (UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY), ANGIOLOGIA (SYSTEMA CARDIOVASCULARE) 401 Serce, cor 401 Tętnice, arteriae 403 Żyły, venae 407 Układ chłonny i śledziona, systema lymphaticum et splen (lien) 409 Naczynia chłonne, vasa lymphatica 410 UKŁAD NERWOWY, SYSTEMA NERVOSUM 411 Układ nerwowy ośrodkowy, systema nervosum centrale 411 Rdzeń kręgowy, medulla spinalis 411 Mózgowie, encephalon 412 Komory mózgowia 414 Układ nerwowy obwodowy, systema nervosum periphericum (peripheriale) 415 Nerwy czaszkowe, nervi craniales 415 Nerwy rdzeniowe, nervi spinales 416 Układ nerwowy autonomiczny, systema nervosum autonomicum 418 Oddział piersiowo-lędźwiowy, divisio thoracolumbalis (thoracolumbaris) 418 Oddział czaszkowo-krzyżowy, divisio craniosacralis 420 NARZĄDY ZMYSŁÓW, ORGANA SENSUUM (SENSORIA) 422 Narząd wzroku, organum visus 422 Narządy dodatkowe oka, organa oculi accessoria 425 Narząd przedsionkowo-ślimakowy (ucho), organum vestibulocochleare (auris) 426 Pozostałe narządy zmysłów 428 POWŁOKA WSPÓLNA, INTEGUMENTUM COMMUNE 429 Skóra, cutis 429 Gruczoły skórne, glandulae cutaneae 431 Pióra, pennae 431 LITERATURA 437 SKOROWIDZ NAZW POLSKICH (CZĘŚĆ I - SSAKI) 439 SKOROWIDZ NAZW ŁACIŃSKICH (CZĘŚĆ I - SSAKI) 461 SKOROWIDZ NAZW POLSKICH (CZĘŚĆ II - PTAKI) 475 SKOROWIDZ NAZW ŁACIŃSKICH (CZĘŚĆ II - PTAKI) 492
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

OSDW Azymut Sp. z o.o.
Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
NIP: 525-21-05-994

(42) 680 44 00 pon.-pt. 8-16
azymut@selly.pl